Nieuw filter

We hebben de filter mogelijkheden verbeterd. Op een team pagina én op de totale wedstrijdpagina kan nu eenvoudig door de bezoeker een keuze worden gemaakt. De update is inmiddels doorgevoerd in uw systeem.  

Habu Automaterialen | Website hosting en ontwerp: Spinnenweb.eu