Op de schermen verschijnen automatisch de sponsorlogo’s die je zelf upload. Dit doe je op afstand via internet en daarmee is het beheer eenvoudig, snel en zeer actueel.

Er zijn drie soorten logo’s:

  • Beeldvullende logo’s (fullscreen)
    Deze logos worden weergegeven op alle schermen, m.u.v. wedstrijdschema, tussen de informatie pagina’s.
  • Banner logo’s
    Onder in het beeld van de informatie pagina’s zijn de logo’s op alle schermen zichtbaar.  Bij iedere beeldwisseling worden andere logo’s gepresenteerd.
  • Informatie logo’s
    Het wedstrijdscherm is een uitzondering. Om namelijk te voorkomen dat bezoekers te lang moeten wachten om hun kleedkamer of veld te vinden wordt ieder informatiescherm telkens afgewisseld met een fullscreen afbeelding met de plattegrond van het sportcomplex. Dus een afbeelding met velden en kleedkamers.

[faq orderby=”menu_order” order=”ASC” group=”logos” style=”accordion”]